Dofinansowanie na przebudowę pięciu przejść dla pieszych

Miasto Przemyśl otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych. Przyznana kwota 336 320 zł ma zostać przeznaczona na przebudowę pięciu przejść dla pieszych na terenie naszego miasta. 

znak ostrzegawczy uwaga piesi
Aby te pieniądze zostały wykorzystane, w budżecie Miasta musi zostać zabezpieczony wkład własny wynoszący 84 080 zł na realizację zadania w 2022 roku. 

Wspomniane pięć przejść to: dwa przejścia na ulicy J. Słowackiego, dwa przy ul. Z. Krasińskiego i jedno przy ul. Wł. Sikorskiego. Są to przejścia nieoświetlone, na których występuje  duży ruch pieszy i pojazdów. Przebudowa obejmie wykonanie oświetlenia dedykowanego adaptacyjnego przejść, oznakowanie pionowe i poziome w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej, remont nawierzchni w obrębie przejść, przebudowę chodników w obrębie przejść, czyli wykonanie krawężników z fakturowymi oznaczeniami nawierzchni. 

Szacunkowa wartość tego projektu to 420 400 zł

Informacja za: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Obraz OpenClipart-Vectors z Pixabay

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 08-10-2021 12:52 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 08-10-2021 12:51

Na skróty