16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Uroczystość nadania imienia Armii Krajowej Technikum Nr1 w Zespole Szkół Technicznych w Przemyślu

Msza Święta odprawiona w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu rozpoczęła uroczystość nadania imienia Armii Krajowej Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych w Przemyślu oraz nadanie i poświęcenie sztandaru. Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Szkoły na ul. Bakończycką. Podczas uroczystości została odsłonięta i poświęcona tablica pamięci żołnierzy AK wywiezionych z obozu NKWD na Bakończycach do sowieckich łagrów.
Przybyłych na uroczystość powitał Andrzej Olejnik Dyrektor Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na coraz liczniejsze uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych młodzieży: „Wyrażam zadowolenie, iż coraz częściej angażujecie się w projekty, które pielęgnują naszą pamięć i umacniają narodową tożsamość. To pozwala optymistycznie patrzeć na przyszłość naszego kraju, o którego sile będziecie przecież stanowić w przyszłości”. Nawiązał również do wydarzeń historycznych i okrucieństwa II wojny światowej: „Z tej ziemi ponad 60 lat temu wywieziono do łagrów, Tych którzy walczyli o wolną Polskę - Tych którzy tak jak i my mieli swoje marzenia. Ich bohaterstwo i miłość do Ojczyzny sprawiły, iż bardziej niż realizacji swoich pragnień chcieli Jej wolności. W nieludzkich warunkach, głodzie i chorobach z dala od ukochanej Polski umierali na obcej ziemi. Tragiczne wydarzenia tamtego okresu zabrały im wszystko: młodość, marzenia i plany”.
Jego Ekscelencja Arcybiskup Józef Michalik dokonał aktu poświęcenia tablicy, której treść odczytano zgromadzonym. W uroczystościach uczestniczyli również przedstawiciele Rady Miejskiej w Przemyślu. Podczas części artystycznej Rafał Oleszek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały o nadaniu Technikum Nr 1 imienia Armii Krajowej. Kolejnym punktem było uroczyste wbijanie gwoździ przez fundatorów sztandaru: osoby prywatne i instytucje.
Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i wystawy okolicznościowej. Organizatorem uroczystości była Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Przemyślu.

JPGUroczystość nadania imienia Armii Krajowej Technikum Nr1 w Zespole Szkół Technicznych w Przemyślu

JPGUroczyste odsłoniecie tablicy poświęconej Żołnierzom AK wywiezionym z obozu NKWD na Bakończycach do sowieckich łagrów

JPGSkładanie kwiatów przez Radnych Rady Miejskiej

JPGWbijanie gwoździ przez fundatorów sztandaru

JPGJego Ekscelencja Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski dokonał poświęcenia tablicy

JPGUroczystość nadania imienia Armii Krajowej Technikum Nr1 w Zespole Szkół Technicznych w Przemyślu

JPGWbijanie gwoździ przez fundatorów sztandaru

JPGRobert Choma Prezydent Miasta Przemyśla nawiązał do wydarzeń historycznych i okrucieństwa II wojny światowej

JPGUroczystość nadania imienia Armii Krajowej Technikum Nr1 w Zespole Szkół Technicznych w Przemyślu

JPGUroczystość nadania imienia Armii Krajowej Technikum Nr1 w Zespole Szkół Technicznych w Przemyślu

JPGAndrzej Olejnik - Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych wita uczestników uroczystości

JPGSkładanie kwiatów przez delegacje

JPGOdczytano treść odsłaniętej tablicy

JPGWbijanie gwoździ przez fundatorów sztandaru

JPGRafał Oleszek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu odczytał treść uchwały w sprawie nadania szkole imienia AK.

Opublikował:  | Data publikacji: 01-10-2007 14:39
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:07