BO 26 Święto ulicy Juliusza Słowackiego

BO 26 Święto ulicy Juliusza Słowackiego

Opis zadania:

Celem projektu jest organizacja festynu lokalnego. W programie m.in.. występy zespołów muzycznych, ćwiczenia dla seniorów, konkursy itp. Projekt zakłada kształtowanie tożsamości lokalnej poprzez wzbudzenie w mieszkańcach odpowiedzialności i lojalności wobec miasta; lepszego poznania ulicy Słowackiego.

Wnioskodawca: Tamara Ryzner

Kwota zadania: 5 000,00 zł