BO 24 Dzień kultury Węgierskiej

BO 24 Dzień kultury Węgierskiej

Opis zadania:

Celem projektu jest organizacja wydarzenia promującego kulturę węgierską w Przemyślu.

Wnioskodawca: Marcin Kowalski\

Kwota zadania: 5 000,00 zł