BO 14 Jubileusz 25-lecia Amatorskiej Ligi Basketu

BO 14 Jubileusz 25-lecia Amatorskiej Ligi Basketu

Opis zadania:

Projekt zakłada zorganizowanie jubileuszowej gali po zakończeniu zasadniczego sezon7u 2021/2022 na terenie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki "Zamek".

Wnioskodawca: Marcin Kowalski

Kwota zadania: 5 000,00 zł