BO 12 Święto osiedla "Słowackiego"

BO 12 Święto osiedla "Słowackiego"

Opis zadania:

Projekt ma na celu zorganizowanie pikniku rodzinnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą zagospodarować czas wolny oraz poprawę i ulepszenie stosunków sąsiedzkich.

Wnioskodawca: Paweł Komarnicki

Kwota zadania: 5 000,00 zł