BO 06 "Porozmawiajmy o Mieście!- spotkania sąsiedzkie na osiedlu Łukasińskiego"

BO 06 "Porozmawiajmy o Mieście!- spotkania sąsiedzkie na osiedlu Łukasińskiego"

Opis zadania:

Projekt ma na celu organizację cykliczną spotkań z mieszkańcami osiedla. Spotkania przybliżą zarządców do mieszkańców, pozwolą poznać problemy jakie występują w mieście - na osiedlu. Dodatkowo organizowane będą pogadanki edukacyjne dot. Ochrony środowiska, smogu. Projekt zakłada zorganizowanie infrastruktury w postaci namiotu, leżaków oraz stolika.

Wnioskodawca: Kamil Niklewicz

Kwota zadania: 5 000,00 zł