BO 10 Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemyślu - etap III. Osiedle nr 4 ,,Lipowica"

BO 10 Modernizacja placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Lipowica w Przemyślu - etap III. Osiedle nr 4 ,,Lipowica"

Opis zadania:

Celem projektu jest modernizacja placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej oraz miejsca odpoczynku dla mieszkańców. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dzielnicy Lipowica oraz wpłynie pozytywnie na rozwój pod względem rekreacyjnym.

Wnioskodawca: Piotr Krzeszowski

Kwota zadania: 35000,01 zł