BO 02 Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra. Osiedle nr 7 ,,Winna Góra"

BO 02 Rozbudowa infrastruktury na osiedlu Winna Góra. Osiedle nr 7 ,,Winna Góra"

Opis zadania:

Projekt zakłada rozbudowę infrastruktury na ul. Wyspiańskiego i ul. Żółkiewskiego polegającej na budowie chodnika oraz rozbudowie oświetlenia ulicznego. Realizacja projektu znacząco wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców i poprawę bezpieczeństwa.

Wnioskodawca: Magdalena Jakobsche

Kwota zadania: 37 200,00 zł