BO 07 Wymiana 30 szt. wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla

BO 07 Wymiana 30 szt. wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla

Opis zadania:

Zadanie ma na celu poprawę infrastruktury  przystankowej. Projekt obejmuje zakup oraz montaż 30 szt. wiat przystankowych, które będą składały się z wyposażenia standardowego jak i dodatkowego.

Wnioskodawca: Bartłomiej Barszczak

Kwota zadania: 450 000,00 zł