BO 04 ,,Smart Przemyśl - Przemyślane rozwiązanie dla Przemyślan!"

BO 04 ,,Smart Przemyśl - Przemyślane rozwiązanie dla Przemyślan!"

Opis zadania:

Celem projektu jest unowocześnienie miasta i zapewnienie jego mieszkańcom dotąd nie stosowanych możliwości korzystania z nowych technologii, a także wsparcie dla osób potrzebujących. W ramach projektu zamontowane zostałyby smart ławek, punkt ładowania pojazdów elektrycznych, wiaty fotowoltaiczne na przystankach autobusowych oraz spoczniki - ławki do odpoczynku na stojąco.

Wnioskodawca: Kamil Niklewicz

Kwota zadania: 450 000,00 zł