BO 03 Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta; modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im.J.Słowackiego w Przemyślu

BO 03 Sportowo-rekreacyjna strefa dla mieszkańców miasta; modernizacja wielofunkcyjnego boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym im.J.Słowackiego w Przemyślu

Opis zadania:

Zadanie obejmuje modernizację boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słowackiego oraz ul. Rejtana, utworzenie siłowni zewnętrznej i montaż małej architektury. Projekt ma na celu propagowanie sportu i rekreacji w środowisku lokalnym poprzez zachęcanie dzieci, młodzieży i mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz możliwości zorganizowania spotkań i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.

Wnioskodawca: Tomasz Dziumak

Kwota zadania: 442 100,00 zł