Budżet Obywatelski 2022 - Głosowanie!

InfoGrafika: Budżet Obywatelski 2022 - Głosowanie!

Szanowni Państwo,

 Prosimy o zapoznanie się z zapisami regulaminu głosowania oraz zapoznanie się z projektami, na które zdecydują się Państwo oddać swoje głosy.

Głosowanie  zgodnie z przyjętymi Zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r.odbywa się poza głosowaniem w sposób tradycyjny również elektronicznie w trzech poniższych kategoriach:

Kategoria I – budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej
Do Kategorii I należą zadania, które ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców Miasta niezależnie od miejsca ich zamieszkania, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 450.000 zł.

Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej,
Do Kategorii II należą zadania, które będą realizowane na terenie jednego osiedla. Środki przeznaczone na realizację zadań w II kategorii na danym osiedlu są określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 2. Warunkiem dopuszczenia wniosku do głosowania i wykorzystania tej kwoty na danym osiedlu jest złożenie poprawnego wniosku do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla. W innym przypadku kwota przypisana do danego osiedla trafi do puli wolnych środków w II kategorii i zostanie przeznaczona na realizację wniosków, które uzyskały największe poparcie mieszkańców w głosowaniu. Na terenie danego osiedla, w ramach przyznanych środków, może być realizowane więcej niż jedno zadanie.

Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.Do Kategorii III należą zadania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5.000 zł.


* Zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 65/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 17 maja 2021 r.  i §8 ust. 7 pkt. 9 - Z jednego adresu email można oddać maksymalnie 3 głosy – 1 głos na projekt w każdej Kategorii. Oznacza to, iż po oddaniu głosu należy dokonać potwierdzenia oddanego głosu na podany w formularzu adres e-mail gdzie zostanie przesłana właściwa informacja wraz z linkiem potwierdzającym zamiar oddania głosu.

W przypadku pytań, lub niejasności prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail: bo@um.przemysl.pl

 


TO GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAMKNIĘTE Z UWAGI NA ZAKOŃCZENIE TERMINU WAŻNOŚCI I MOŻLIWOŚCI ODDAWANIA GŁOSÓW. DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE ODDANE GŁOSY!
 
 

INNE DOKUMENTY POWIĄZANE Z TYM GŁOSOWANIEM