1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendia Prezydenta Miasta przyznane po raz piąty

o raz piąty Prezydent Miasta przyznał uczniom przemyskich szkół publicznych i niepublicznych stypendia za wyjątkowe osiągnięcia w nauce, współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia artystyczne. Ze względu na ograniczenia pandemiczne spotkanie Prezydenta Wojciecha Bakuna ze stypendystami 20 września br. w sali narad przemyskiego magistratu zostało podzielone na trzy grupy: z uczniami szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Miasto. Stypendia w tym roku otrzymało 128 uczniów, co jest największą liczbą wyróżnionych w ten sposób osób.

Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla przyznawane są od 2017 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej, a aby uzyskać prawo do ubiegania się o Stypendium należało spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
  1. 5,6 w przypadku uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych,
  2. 5,4 – w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych,
  1. zostać laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad,
  2. uzyskać wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, 
  3. zostać laureatem krajowego lub międzynarodowego konkursu artystycznego.

Wyróżnionym uczniom na sali obrad Urzędu Miejskiego towarzyszyli dyrektorzy szkół oraz wychowawcy, którym obok gratulacji składanym laureatom, szczególnie dziękowali Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Renata Kochanowicz-Chalicka oraz Prezydent Miasta Wojciech Bakun:

- Gratuluję Wam wszystkim za to, że przyłożyliście się w tym jednym z najtrudniejszych lat szkolnych do nauki i te wyniki, które osiągnęliście są rewelacyjne. Sami Państwo przyznacie, że w przypadku szkół średnich osiągnięcie średniej 5,4, czy 5,6 w przypadku szkół podstawowych to jest naprawdę wyczyn. Tak więc te 128 osób, które otrzymuje dzisiaj stypendia to są najlepsi z najlepszych powiedział Prezydent Wojciech Bakun.

Laureaci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto

organizatorzy spotkania za stołem prezydialnym - Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Renata Kochanowicz-Chalicka, dalej Prezydent Wojciech Bakun i Zastępca Prezydenta Bogusław Świeży

Wspólne zdjęcie Prezydenta i Zastępcy z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół podstawowych

Wspólne zdjęcie Prezydenta i Zastępcy z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół podstawowych

Wspólne zdjęcie Prezydenta i Zastępcy z nagrodzonym uczniem z jednej ze szkół podstawowych

Wspólne zdjęcie Prezydenta i Zastępcy z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół podstawowych

Wspólne zdjęcie Prezydenta i Zastępcy z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół podstawowych

Wspólne zdjęcie Prezydenta i Zastępcy z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół podstawowych

Wspólne zdjęcie Prezydenta i Zastępcy z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół podstawowych

 

 

 

Laureaci ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto

Nagrodzeni uczniowie szkół ponadpodstawowych zgromadzeni na sali narad Urzędu

Wspólne zdjęcie Prezydenta z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół ponadpodstawowych

Wspólne zdjęcie Prezydenta z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół ponadpodstawowych

Wspólne zdjęcie Prezydenta z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół ponadpodstawowych

Wspólne zdjęcie Prezydenta z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół ponadpodstawowych

 

 

Laureaci ze szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty

Nagrodzeni uczniowie szkół niepublicznych na sali narad Urzędu

Wspólne zdjęcie Prezydenta z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół

Wspólne zdjęcie Prezydenta z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół

Wspólne zdjęcie Prezydenta z nagrodzonymi uczniami z jednej ze szkół

 

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 21-09-2021 09:04
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 21-09-2021 09:05