0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Światowy Dzień FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego)

Już od 1999 r., corocznie w dniu 9 września obchodzony jest Światowy Dzień FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego), którego celem jest uświadomienie przyszłym matkom negatywnych skutków picia alkoholu w czasie ciąży i jego wpływu na rozwój psychoruchowy dziecka.

FAS (ang. Fetal Alkohol Symptom) jest najcięższą formą wad wrodzonych, somatycznych i neurologicznych, będącą skutkiem wpływu alkoholu na dziecko w okresie prenatalnym. Zespół ten jest chorobą nieuleczalną. W międzynarodowej klasyfikacji chorób ICD-10 określany jest symbolem Q 86.0. Do jego cech charakterystycznych należą m.in.: obniżona waga urodzeniowa dziecka, niski wzrost, zmiany w budowie twarzy (tzw. dysmorfie), uszkodzenie mózgu, wady narządów wewnętrznych, opóźnienia w rozwoju fizycznym i psychicznym, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia pamięci, trudności z koncentracją.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD – Fetal Alcohol Spectrum Disorder) to termin używany od 2000 r. jako pojęcie holistyczne, określające różne wady wrodzone, powstające w wyniku narażenia dziecka na działanie alkoholu w okresie prenatalnym. Obrazuje ono charakterystyczne problemy zdrowotne, wychowawcze i edukacyjne, jakimi bywają dotknięte dzieci matek pijących alkohol w ciąży, a także wskazuje kryteria umożliwiające diagnozę poszczególnych trudności. W skład ww. określenia wchodzą takie jednostki, jak:

  • FAS (Fetal Alcohol Syndrome) – Płodowy Zespół Alkoholowy,
  • pFAS (Partial Fetal Alcohol Syndrome) − częściowy zespół alkoholowy,
  • ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder) – neurorozwojowe zaburzenia zależne od alkoholu,
  • ARBD (Alcohol Related Birth Defects) – wady wrodzone zależne od alkoholu.

                           

                          

PDFCiąża bez alkoholu - ulotka.pdf
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 06-09-2021 15:22
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 07-09-2021 10:12