-11 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Podpisanie umowy na rozbudowę ulicy Wysockiego

Dzisiaj, tj. 31 sierpnia br. w tut. Urzędzie podpisano umowę pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Umowę podpisali Pan Bogusław Świeży - Zastępca Prezydenta Miasta  i Pan Marcin Michalewicz – Dyrektor Finansowy STRABAG Sp. z o.o. Oddział Rzeszów.

Przekazanie placu budowy odbyło się dnia 31.08.2021 r.

Wartość całkowita inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi: 7 348 557,01 zł.

Wartość dofinansowania wynosi: 2 591 262,00 zł.

Zakończenie prac zaplanowano na październik / listopad 2022 r.

 

 

W ramach projektu planuje się rozbudowę ulicy Wysockiego w Przemyślu o długości 536 mb. polegającą na:

 • korekcie przebiegu trasy wraz z poszerzeniem jezdni ulicy do 7,0 m, 
 • budowie chodników z kostki brukowej betonowej:
  • lewostronny o szerokości 2,0m na całej długości odcinka wzdłuż jezdni,
  • prawostronny o szerokości 1,5m, na całej długości odcinka za ścieżką rowerową,
 • budowie ścieżki rowerowej prawostronnej z kostki brukowej betonowej
  o szerokości 2,0m na odcinku o długości ok. 536mb,
 • przebudowie i budowie zjazdów drogowych,
 • przebudowie istniejących skrzyżowań,
 • budowie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi na całej długości rozbudowywanego odcinka,
 • budowie oświetlenia ulicznego na całej długości odcinka w ilości 17szt. latarni oświetleniowych,
 • przebudowie i zabezpieczeniu urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie kolidującym z inwestycją,
 • wycięciu drzew z terenu pasa drogowego, kolidujących z inwestycją.

 

Źródło: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Foto: Maciej Wolański

Opublikował: Maciej Wolański | Data publikacji: 31-08-2021 15:15
Modyfikował: Maciej Wolański | Data modyfikacji: 31-08-2021 15:18