1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030

Samorząd Województwa Podkarpackiego rozpoczyna konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 (RSI WP). Jest to dokument nowej generacji, który zakłada partnerski system wspierania podmiotów gospodarczych, przedsiębiorczości, start-upów, podnoszenie kompetencji zawodowych, promocję idei innowacyjności.

Nowa Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 -2030 to dokument dzięki któremu:

  • wyznaczone zostaną kierunki rozwoju Podkarpacia z uwzględnieniem pobudzenia gospodarki i budowy odporności na sytuacje pandemii.
  • możliwe będzie wsparcie  przedsiębiorców z Funduszy Europejskich dla Województwa Podkarpackiego,
  • wzmacniana będzie  współpraca instytucji nauki, samorządów, agencji i instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców,
  • podnoszone będą kwalifikacje i budowana kultura innowacyjności i przedsiębiorczości,
  • rozwijane będą technologie przyjazne środowisku.

Dlatego też tak ważne jest opracowanie dokumentu, który jak najpełniej uwzględniać będzie potrzeby  gospodarki województwa i wyznaczać kierunki jej rozwoju w perspektywie do 2030 r. Konsultacje RSI WP prowadzone będą w okresie od 5 sierpnia do 20 września na terenie całego województwa. Szczegółowe informacje  zamieszczane będą na stronie www.rsi.podkarpackie.pl.

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 06-08-2021 13:38
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 06-08-2021 13:37