9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Spotkanie z młodzieżą z Zagrzebia i Egeru

W poniedziałek 24 września br. Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla spotkał się z 12 osobową grupą gimnazjalistów z IV Gimnazjum w Zagrzebiu oraz z Istvan Dobo Gimnazjum z Egeru. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele zagranicznych szkół, będący opiekunami. Dzieci były gośćmi uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. W Zagrzebiu jest to jedna z najlepszych językowych szkół średnich. Przedmioty takie jak historia, chemia czy biologia wykładane są w językach angielskim i niemieckim. Współpraca pomiędzy liceum i zagrzebskim gimnazjum nawiązana została przez nauczycieli historii: Tomasz Pudłockiego i Petara Baraića oraz nauczycieli języka angielskiego: Joanny Fudała oraz Olgicy Martinis. Wizyta młodzieży z Egeru jest wynikiem inicjatywy podjętej przez Roberta Chomę Prezydenta Miasta Przemyśla.
Podczas blisko tygodniowego pobytu dzieci zwiedziły Przemyśl i Krasiczyn, w programie znalazł się również wyjazd do Krakowa. Wizyta ma charakter edukacyjny. Dyrekcja zarówno I Liceum Ogólnokształcącego, jak i jej odpowiednik w Zagrzebiu i Egerze kładą nacisk przede wszystkim na pogłębianie wiedzy o kulturze, tradycjach i historii krajów biorących udział w programie wymiany młodzieży. Dzieci przebywać będą w Polsce do piątku 28 września br.

JPGSpotkanie z młodzieżą z Zagrzebia i Egeru

JPGSpotkanie z młodzieżą z Zagrzebia i Egeru

Opublikował:  | Data publikacji: 27-09-2007 13:53
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:07