-1 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„O! miejsce słodkie! gdzie się urodziłem...”

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Przemyślu zapraszają mieszkańców miasta i powiatu przemyskiego w wieku 50+ do udziału w II Konkursie Literackim „O! miejsce słodkie! gdzie się urodziłem...” – list do wnuka.

Cele konkursu

 • Ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów.
 • Rozwijanie umiejętności swobodnego wyrażania doświadczeń, wiedzy poprzez tekst.
 • Przekazanie wiedzy i doświadczeń, ocalenie od zapomnienia ważnych tematów regionalnych związanych z życiem społecznym, historią, kulturą i literaturą.
 • Integracja międzypokoleniowa mieszkańców miasta i regionu.

Założenia i przebieg konkursu

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie tekstu w formie listu skierowanego do bliskiej osoby – wnuka.
 • Adresatem listu może być wnuk prawdziwy lub wymyślony.
 • List nie może zawierać danych osobowych adresata (zaleca się podanie umownego imienia wnuka).
 • Treści zawarte w listach powinny być interpretacją tematu konkursu i odnosić się do doświadczeń, wspomnień autora, związanych z miejscowością, w której się urodził. Mogą zostać przedstawione w szerszym kontekście społecznym, nawiązywać do historii, kultury, literatury.
 • List może być napisany odręcznie (maksymalnie cztery strony formatu A4) lub w edytorze tekstu (maksymalnie 2 strony A4).
 • Do oceny prac zostanie powołana komisja.
 • Laureaci otrzymają nagrody, wybrane teksty lub ich fragmenty zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.
 • Do listu należy dołączyć kartę zgłoszenia, którą można pobrać ze strony internetowej biblioteki i wydrukować lub wypełnić na miejscu przy składaniu pracy.

Termin konkursu

 • List i kartę zgłoszenia można dostarczyć do biblioteki (Czytelnia Główna, budynek A, parter), przesłać pocztą na adres Przemyskiej Biblioteki Publicznej, ul. Grodzka 8 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:  z dopiskiem w temacie wiadomości „list do wnuka 2021”.
 • Konkurs trwa do 25 września 2021 r.
 • Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej PBP.
 • Kontakt: Dział Informacyjno-Bibliograficzny, tel. 16 678 35 82, e-mail: .

Plakat konkursu z tekstem: Przemyska Biblioteka Publiczna
im. Ignacego Krasickiego
zaprasza dorosłych 50+ do udziału
W
II Konkursie Literackim
O! MIEJSCE SLODKIE!
GDZIE SIĘ URODZIŁEM...
List do wnuka
Termin dostarczenia prac: 25 września 2021 r.
Zasady udziału dostępne: www.biblioteka.przemysl.pl
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
SBP
Ministerstwo
Kultury
Dziedzictwa
Narodowego
i Sportu.
PIBP
STOWARZYSZENIE
BIBLIOTEKARZY
POLSKICH
(TV
PODKARPACKA

Pliki do pobrania: 

PDFRegulamin konkursu_List.pdf

DOCXRegulamin konkursu_List.docx (plik dostępny cyfrowo)

PDFKarta zgloszenia.pdf

DOCXKarta zgloszenia.docx (plik dostępny cyfrowo)

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 04-08-2021 09:57
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 04-08-2021 09:57