-2 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej dla projektu pn: „wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla”.

konkurs_hospicjum.png

Prezydent Miasta Przemyśla uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i 567) pn: „wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie wkładu własnego do projektu finansowanego z funduszy zewnętrznych dotyczącego realizacji hospicjum na terenie miasta Przemyśla”.

Wyniki konkursu dostępne są:

 1. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
 3. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu .

W przypadku przyznania dotacji podmiot wskazany w rozstrzygnięciu zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy tj.:

 1. oświadczenie o przyjęciu dotacji,
 2. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania stosownie do przyznanej dotacji (prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą),
 3. potwierdzenie aktualnych danych organizacji zawartych w ofercie, niezbędnych
  do przygotowania umowy.

Nieprzedłożenie ww. dokumentów w terminie, skutkuje nieotrzymaniem dotacji.

W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

PDFROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU.pdf (249,62KB)
DOCXROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - wersja edytowalna.docx (13,80KB)
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 30-07-2021 10:00
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 30-07-2021 10:35