3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs ECPA „zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline)”

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszonym przez Europejską Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) konkursem na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA), którego tematem jest „zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline)”, zapraszamy organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieprowadzące działalności gospodarczej, do udziału w ww. przedsięwzięciu.

Tegorocznym organizatorem ww. wydarzenia na poziomie międzynarodowym jest Słowenia, zaś na szczeblu krajowym – Departament Porządku Publicznego MSWiA. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej może zgłosić tylko jeden projekt do konkursu.

Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku.

Projekty opisane na formularzu zgłoszeniowym (w języku polskim) należy składać do 10 września 2021 r. do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA na adres:

Departament Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (ePUAP: /MSWIA/domyslna lub /MSWIA/SkrytkaESP) oraz jednocześnie w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej Krajowego Przedstawiciela w EUCPN:

Informacja na temat konkursu ECPA wraz z załącznikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej MSWiA w zakładce dotyczącej EUCPN: https://www.gov.pl/web/mswia/europejska-siec-zapobiegania-przestepczosci-eucpn.

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 15-07-2021 11:13