7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Po poszerzeniu granic, mieszkańcy przyłączonych terenów nie będą płacić większych podatków.

Świadczą o tym przeprowadzone porównania obowiązujących stawek podatku w Gminie Przemyśl, Gminie Krasiczyn, Gminie Żurawica i Gminie Medyka w stosunku do stawek Miasta Przemyśla.

• w przypadku podatku od nieruchomości (zał. Nr 1):

1. stawki podatku od nieruchomości w Gminie Przemyśl i Gminie Żurawica są wyższe w stosunku do Miasta Przemyśla.

2. Gmina Krasiczyn ma niższe stawki tylko w 3 spośród 9 pozycji, tj. grunty pozostałe (o 0,15 zł.), budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (o 1,83 zł) oraz w pozycji pozostałe budynki lub ich części (o 0,78 zł.).

3. Gmina Medyka ma niższe stawki również tylko w 3 pozycjach pozycjach spośród 9, tj. grunty pozostałe (o 0,11 zł.), budynki lub ich części mieszkalne (o 0,12 zł.) oraz pozostałe budynki (o 2,55 zł.).

• w przypadku podatku rolnego – jego stawka określana jest na podstawie średniej ceny skupu żyta, która aktualnie wynosi 35, 52 zł za q żyta. W/g komunikatu Prezesa GUS, tylko Gmina Medyka uchwałą obniżyła cenę żyta z 35,52 zł do 32,00 za q.

• w przypadku podatku leśnego – jego stawka określana jest na podstawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa która aktualnie wynosi 133,70 zł za 1 m3 w/g Komunikatu Prezesa GUS - żadna z w/w Gmin nie obniżyła ceny drewna.

• w podzielonym na wiele grup podatku od środków transportowych (zał. Nr 2 i 3):

a) w grupie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t do 5,5t
- stawki Gminy Przemyśl są takie same, w jednym przypadku stawka jest większa niż stawka dla Miasta Przemyśl,
- stawki dla gminy Medyka są większe we wszystkich przypadkach (inne kryterium podziału tej grupy pojazdów),
- stawki gminy Żurawica są średnio wyższe od stawek Miasta Przemyśl (inne kryterium podziału),
 
b) w grupie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 5,5t do 9t
- stawki Gminy Przemyśl są takie same, w jednym przypadku stawka jest większa niż stawka dla Miasta Przemyśl,
- stawki dla gminy Medyka są większe we wszystkich przypadkach (inne kryterium podziału tej grupy pojazdów),
- stawki gminy Żurawica są średnio wyższe od stawek Miasta Przemyśl (inne kryterium podziału),

c) w grupie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9t a poniżej 12t
- stawki Gminy Przemyśl są takie same, w jednym przypadku stawka jest większa niż stawka dla Miasta Przemyśl,
- stawki dla gminy Medyka są większe we wszystkich przypadkach (inne kryterium podziału tej grupy pojazdów),
- stawki gminy Żurawica są średnio wyższe od stawek Miasta Przemyśl (inne kryterium podziału),

d) w grupie ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów od 3,5t do 5,5t włącznie
- stawki Gminy Przemyśl są takie same,
- w gminie Medyka obowiązuje jedna stawka, która jest wyższa od stawek dla Miasta Przemyśla 

e) w grupie ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów powyżej 5,5t do 9t włącznie
- stawki Gminy Przemyśl są takie same,
- w gminie Medyka obowiązuje jedna stawka, która jest wyższa od stawek dla Miasta Przemyśla

f) w grupie ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów powyżej 9t i poniżej 12t
- stawki Gminy Przemyśl są takie same,
- w gminie Medyka obowiązuje jedna stawka, która jest wyższa od stawek dla Miasta Przemyśla 

g) w grupie przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- w gminie Przemyśl obowiązuje stawka wyższa
 
h) w grupie autobusów z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 30
- stawki gminy Przemyśl, są wyższe niż dla miasta Przemyśl,
- w gminie Medyka obowiązuje jedna stawka, która jest wyższa od stawek dla Miasta Przemyśla
- stawki gminy Żurawica są średnio wyższe od stawek Miasta Przemyśl (inne kryterium podziału),

i) w grupie autobusów z liczbą miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30
- w gminie Medyka obowiązuje jedna stawka, która jest wyższa od stawek dla Miasta Przemyśla,
- stawki gminy Żurawica są średnio wyższe od stawek Miasta Przemyśl (inne kryterium podziału), 

j) w grupie samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) równej lub wyższej niż 12t
- stawki Gminy Przemyśl są wyższe we wszystkich przedziałach pojazdów,
- w większości przedziałów dla pojazdów, stawki gminy Medyka są wyższe,
- w gminie Żurawica stawki podatku są wyższe dla niektórych przedziałów pojazdów. 

k) w grupie ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dmc zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t
- stawki gminy Przemyśl są wyższe lub równe niż stawki Miasta Przemyśl,
- w większości przedziałów dla pojazdów, stawki gminy Medyka są wyższe (z wyjątkiem jednej stawki),
- w gminie Żurawica stawki podatku są wyższe dla niektórych przedziałów pojazdów,
- w gminie Krasiczyn stawki są wyższe dla dwóch rodzajów przedziałów pojazdów. 

l) w grupie przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- stawki Gminy Przemyśl są wyższe we wszystkich przedziałach pojazdów,
- w większości przedziałów dla pojazdów, stawki gminy Medyka są wyższe,
- w gminie Krasiczyn stawki są wyższe dla sześciu rodzajów przedziałów pojazdów,
- w większości przedziałów dla pojazdów, stawki gminy Żurawica są wyższe (z wyjątkiem trzech stawek).

Opublikował:  | Data publikacji: 26-09-2007 14:24
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-09-2007 14:27