22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Historia zmian terytorialnych oraz podstawy prawne poszerzenia

Historia rozwoju terytorialnego Przemyśla.
 
Na przestrzeni dziejów poszerzenie granic naszego miasta dokonywane było wielokrotnie. Po lokacji w 1389 roku powierzchnia miasta wynosiła 100 łanów (najprawdopodobniej łan kmiecy, tj. 3, 96 km2), później kolejno 16, 5 km2, 59 km2 ( w trakcie II wojny światowej), ponownie 16, 5 km2 ( po II wojnie światowej), następnie 25 km2 i 33 km2. Obecnie powierzchnia miasta wynosi 44 km2. Ostatnie poszerzenie miasta miało miejsce w 1977 roku. Przyłączono wówczas do Przemyśla część Kruhela Wielkiego, część Prałkowiec, część Hureczka, część Krównik, część Buszkowic i część Żurawicy o łącznej powierzchni 11 km2.
 
W roku 2008 Rada Miejska w Przemyślu rozpoczęła starania o powiększenie obszaru miasta poprzez przyłączenie sąsiadujących sołectw. Wśród miejscowości wytypowanych do przyłączenia znalazł się Kruhel Wielki. W konsultacjach społecznych wzięły udział 123 osoby na 142 uprawnionych, z czego 77 było za przyłączeniem do miasta. Zgodę na przyłączenie wydała również Rada Gminy Krasiczyn oraz Rada Powiatu Przemyskiego. 28 lipca 2009 zgodę na przyłączenie wydało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rada Ministrów. Sołectwo Kruhel Wielki weszło w skład miasta Przemyśla 1 stycznia 2010. Obecnie powierzchnia Przemyśla to 46 km2.
×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przesyłania newslettera. Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Jestem świadomy/ma iż mam możliwość ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych jest Gmina Miejska Przemyśl z siedzibą Rynek 1, 37-700 Przemyśl