Spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej obwodnicy Przemyśla

MPRB działając w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, zaprasza zainteresowane strony na spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej obwodnicy Przemyśla w ciągu drogi krajowej nr 28 i nr 77. Spotkanie odbędzie się w dniu 15.07.2021r. o godz. 16:00 w Sali Narad w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, I piętro, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.

Zainteresowane strony mogą również zapoznać się z planami przebiegu poszczególnych wariantów obwodnicy dla których materiały projektowe zostaną wyłożone od dnia 06.07.2021 r. w Sali nr 11 Urzędu Miejskiego, ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl oraz na stronie internetowej:
https://www.archiwum.gddkia.gov.pl/pl/4372/Akcja-informacyjna-obwodnica-Przemysla
Wszelkie uwagi, wnioski i zastrzeżenia do przedstawionych wariantów przebiegów obwodnicy zainteresowane strony mogą zgłaszać na spotkaniu informacyjnym w w.w. terminie lub w formie pisemnej na formularzach opinii udostępnionych w Urzędach Gmin oraz na spotkaniu informacyjnym.
Podpisane formularze opinii, dotyczące przedsięwzięcia należy przesyłać w terminie do 26.07.2021 r. pocztą na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków, lub pocztą elektroniczną na adres: .
Przesłane opinie zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych oraz środowiskowych zostaną uwzględnione.


ZAPRASZAMY


Zasady bezpieczeństwa:
1. Ze względu na Państwa bezpieczeństwo podczas spotkania należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861 z późn. zm.).
2. Obowiązuje ograniczenie liczby uczestników podczas spotkania, które wynosi do 150 osób, 
3. Wszystkie osoby uczestniczące w spotkaniu mają obowiązek wypełnić listę obecności.
4. Osoby chore lub osłabione prosimy o pozostanie w domu.
5. Przed wejściem na salę należy zdezynfekować dłonie, zasłonić usta i nos maseczką oraz zachować odległość co najmniej 1,5 m między sobą.
6. Ze względu na okoliczności, spotkanie powinno mieć krótki i sprawny przebieg. W tym celu materiały informacyjne zostaną przekazane gminom oraz udostępnione na stronie internetowej Zamawiającego.

Pliki do pobrania: 

PDF01_Obw_Przemyśla_Opis planowanych robót.pdf (590,93KB)

PDF02_Obw_Przemyśla - Formularz opinii.pdf (434,84KB)

Kategorie strony: Inwestycje
Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 08-07-2021 09:47 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 08-07-2021 15:15

Na skróty