-2 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wyniki egzaminów zewnętrznych uzyskanych przez przemyskie szkoły w 2021 roku

W tym roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 564 uczniów z przemyskich szkół podstawowych.

Średnie wyniki z poszczególnych przedmiotów uzyskane przez uczniów z terenu miasta Przemyśla przedstawiają się następująco:

 • Język polski - 62 proc.
 • matematyka – 49 proc.
 • Język angielski – 71 proc.
 • Język niemiecki – 59 proc.

 

Są one bardzo zbliżone do wyników uzyskanych przez uczniów na Podkarpaciu, które wyglądają następująco:

 • Język polski - 62 proc.
 • matematyka – 49 proc.
 • Język angielski – 65 proc.
 • Język niemiecki – 58 proc.

 

W  roku szkolnym 2020 / 2021 do egzaminu dojrzałości przystąpiło 924 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. W trakcie pierwszej sesji maturę zdało 661 uczniów (72% zdających).

Zdawalność egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z niżej wymienionych przedmiotów na terenie miasta Przemyśla przedstawia się następująco:  

 • Język polski - 85 proc. (Podkarpacie 91%)
 • matematyka – 80 proc. (Podkarpacie 80%)
 • Język angielski – 95 proc. (Podkarpacie 93%)
 • Język niemiecki – 63 proc. (Podkarpacie 83%)

Powód do zadowolenia mają licea ogólnokształcące dla młodzieży prowadzone przez Miasto Przemyśl. Na 419 uczniów tych szkół, którzy przystąpili do matury, zdało 356, co stanowi 85%. (średnia na Podkarpaciu wynosi 84,1%) Najlepsze wyniki osiągnęło I LO (94%) i  II LO (90%).

W technikach prowadzonych przez Miasto egzamin maturalny zdało 215 na 330 uczniów, co daje zdawalność 65 % |(średnia na Podkarpaciu 62,3%). Najlepszy wynik uzyskało  Technikum Nr 4 w ZSEiO, znacznie odbiegający od średniej krajowej i wojewódzkiej. Zdawalność w tej szkole wyniosła 84%.

Opublikował: Grzegorz Masłyk | Data publikacji: 07-07-2021 13:09