9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogólnopolskie Targi Pracy OHP pn. „OTWARCI NA WYZWANIA”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy
w Przemyślu, zaprasza   do udziału w organizowanych Ogólnopolskich Targach Pracy OHP pn. „OTWARCI NA WYZWANIA” w dniu 2 października 2007 r. w godzinach 10 – 15 w Przemyślu ul.Kraszewskiego 7a.

Targi Pracy służą prezentacji ofert pracy, ułatwiają kontakt młodych ludzi
z pracodawcami i poznanie ich oferty a przede wszystkim rozszerzają wiedzę młodych ludzi na temat rynku pracy, rozpoczęcia oraz rozwoju kariery zawodowej. Chcielibyśmy jednak aby Targi te nie ograniczały się jedynie do prezentacji poszczególnych ofert, ale przede wszystkim ukazywały nowe perspektywy
i wspomagały rozwój kariery zawodowej.

Do uczestnictwa zapraszamy firmy, które poszukują absolwentów, studentów oraz osoby o wykształceniu średnim lub zasadniczym. Targi są otwarte dla pracodawców promujących działalność swojej firmy oraz oferujących współpracę, pracodawców z każdej branży. Różnorodność uczestniczących w targach firm sprawi, że targi będą posiadać szeroką ofertę pracy i skierowane będą do osób wielu branż. Uczestnicy targów, poszukujący pracy, będą mieli możliwość zapoznania się z działalnością wystawców oraz do skorzystania z prezentowanych ofert.
Targom towarzyszyć będą prelekcje, wykłady oraz warsztaty związane
z możliwościami podnoszenia i zmiany kwalifikacji, przedsiębiorczości oraz promujące OHP w formie medialnej - z wykorzystaniem sprzętu komputerowego
i audiowizualnego. 

Dodatkowym przedsięwzięciem na targach pracy ma być zorganizowanie spotkania z przedstawicielami mediów dotyczącego nie tylko samej organizacji i przebiegu targów pracy, ale przede wszystkim poruszającego kwestie ważnego znaczenia mediów w procesie pozyskiwania ofert pracy, informowania opinii publicznej o prowadzonych inicjatywach na rzecz młodzieży poszukującej pracy oraz o samej współpracy jednostek OHP z mediami.                                                                  

JPGNULL (152,63KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 25-09-2007 08:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-03-2010 13:03