4 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Projekt „Wizja Sukcesu”

Projekt pn. „Wizja Sukcesu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Stowarzyszenie Wizja Sukcesu w partnerstwie z PH GROUP SP. Z O.O.  w ramach programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub uczące się na terenie województwa podkarpackiego, które posiadają status osoby biernej zawodowo lub  bezrobotnej niezarejestrowanej  w urzędzie pracy oraz utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 roku.:

Min. 50% GD tj. 25 os. stanowić będą os. zamieszkujące (w rozumieniu KC) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Biorąc udział w projekcie masz możliwość skorzystania z bezzwrotnego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym dotacji inwestycyjnej w wysokości 23 050, PLN oraz wsparcia pomostowego

w kwocie 2100 PLN netto/miesiąc przez 6 miesięcy.

Wszystkie zainteresowane osoby udziałem w projekcie „Wizja Sukcesu” zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu:

Wizja Sukcesu
Al. Piłsudskiego 34, (C.H. EUROPA II, 4 piętro) 35-001 Rzeszów
tel. 695 400 266, e-mail:

http://www.wizjasukcesu.eu

wizja sukcesu.jpeg

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 22-06-2021 15:25
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 22-06-2021 15:25