12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

"Zachowaj Trzeźwy Umysł"

Zakończyła się szósta edycja ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł”. Ta realizowana od 2001 roku ogólnopolska akcja podejmuje problem profilaktyki uzależnień. Kampania. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. 
Szczególnym atutem kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” są znani polscy sportowcy. Dotychczas swym autorytetem kampanię promowali m. in. Robert Korzeniowski, Jerzy Dudek, Adam Małysz, Maciej Żurawski i Małgorzata Dydek. Ich udział sprawia, że przekaz profilaktyczny staje się atrakcyjniejszy dla młodych ludzi. Podobnie jak w roku ubiegłym również i w tym akcję wspierał Marek Kamiński, znany polski polarnik, zdobywca obu biegunów. 
Istotą kampanii jest współpraca z samorządami lokalnymi w całym kraju m.in. z Gminą Miejską Przemyśl. Warto przypomnieć, że w roku 2006 podczas uroczystości finałowej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, która odbyła się w Warszawskim Centrum Olimpijskim nagrodę główną odebrał przemyślanin Jakub Szpak, uczeń Gimnazjum nr 3 w Przemyślu. 

W Przemyślu, jak co roku kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł była koordynowana Pana Adama Króla, Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury przy udziale Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego. Spotkała się ona z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz osób odpowiedzialnych za jej realizację. 
W ramach kampanii w roku 2007 odbyło się pięć konkursów indywidualnych raz dwa konkursy zespołowe.

Wśród nagrodzonych laureatów są przedstawiciele szkół z terenu Miasta Przemyśla:

- Klasa I d z Gimnazjum nr.3 – „Sprawdzam i wybieram” 
- Klasa II e z Gimnazjum nr 1 – „Sprawdzam i wybieram” 
-  Świetlica szkolna ze Szkoły Podstawowej Nr 4 – „Wiem i Umiem” 
-  Świetlica szkolna ze Szkoły Podstawowej Nr 14 – „Wiem i Umiem” 
-  Magdalena Muszkiet ze Szkoły Podstawowej Nr 4 – „Lubię siebie”
-  Krzysztof Tompalski ze Szkoły Podstawowej Nr 4 – „Lubię siebie”
-  Dominika Staszkiewicz– „Lubię ruch” 
-  Angelika Zelman– „Lubię sport” 
-  Małgorzata Sorocka– „Lubię sport” 
-  Tobiasz Drzał – „Napisz do Marka Kamińskiego” 
-  Katarzyna Saj – „Napisz do Marka Kamińskiego” 
-  Małgorzata Konopka– „Napisz do Marka Kamińskiego” 
-  Michał Kamiński– „Napisz do Marka Kamińskiego”. 

Wszystkim którzy przyczynili się do realizacji kampanii „Zachowaj Trzeźwy umysł” na terenie przemyskich szkół składam serdeczne podziękowania i życzę dalszych sukcesów. 
Uroczyste wręczenie nagród i podziękowań odbędzie się w dniu 12 października br. o godz. 17.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu przy ul. Św. Józefa 6.

Opublikował:  | Data publikacji: 21-09-2007 16:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:07