9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konferencja Sieci Miast Euroregionu Karpackiego

Robert Choma Prezydent Miasta Przemyśla wziął udział w trwającej od 18 do 20 września Konferencji inaugurującej powstanie Sieci Miast Euroregionu Karpackiego, która odbywała się w Jarosławiu. Przybyłych powitał i konferencję otworzył Andrzej Wyczawski Burmistrz Jarosławia. Pierwszym punktem programu było przedstawienie założeń projektu, którego celem jest wspieranie współpracy transgranicznej między samorządami miejskimi – członkami Sieci Miast – zgodnie z definicją zawartą w Europejskiej Konwencji Ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi.
Trzydniowa Konferencja stała się doskonałą okazją do dyskusji nad możliwościami rozwojowymi. Rozmawiano między innymi na temat absorpcji środków dla wspólnych inicjatyw Sieci Miast Euroregionu Karpackiego, zaprezentowano również potencjał miast euroregionu. W drugim dniu konferencji otwarte zostało Biuro Sieci Miast Euroregionu Karpackiego, a także wystawa dotycząca potencjału rozwojowego Miast Euroregionu Karpackiego. Przedstawione zostały również założenia strategii rozwoju sieci na lata 2007-2013 w odniesieniu do dokumentów programowych.
Ostatniego dnia rozmawiano na temat problemów lokalnych miast przygranicznych oraz poszukiwano rozwiązań i wspólnych działań. Podczas konferencji przyjęto również statut Sieci Miast Euroregionu Karpackiego. Do projektu przystąpiło 10 miast z naszego regionu.

JPGKonferencja Sieci Miast Euroregionu Karpackiego

Opublikował:  | Data publikacji: 21-09-2007 15:16
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:07