-3 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Najbliższe plany remontowe Zarządu Dróg Miejskich

Przemyski Zarząd Dróg Miejskich w najbliższych tygodniach planuje rozpoczęcie kilku projektów remontowo - inwestycyjnych na naszych drogach. Największe i najdroższe zdanie to przebudowa ulicy Mierosławskiego. W II połowie czerwca rozpocznie się także znakowanie poziome ulic w Przemyślu. 

  • Pod koniec maja podpisana została umowa z wykonawcą zadania Przebudowa ul. Mierosławskiego w Przemyślu. Remont ulicy przeprowadzi firma Usługi Transportowe Roboty Ziemne Stanisław Drak, której przekazano już plac budowy. Wartość prac to 581.962,20 zł. brutto.
  • Zadanie Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sucharskiego również zostało już zakończone podpisaniem umowy z wykonawcą Budowa Dróg i Mostów Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA" Sp. z o.o. Wartość prac to 172.286,10 zł brutto, a ich zakończenie przewidziano na II połowę czerwca.
  • W II połowie czerwca powinny się także zakończyć prace przy czyszczeniu studzienek ściekowych i przykanalików na terenie miasta Przemyśla
  • Na II połowę czerwca zaplanowano rozpoczęcie oznakowania poziomego ulic na terenie miasta Przemyśla. W ostatnim dniu maja wybrano wykonawcę tego zadania.
  • Wszczęto postepowania w sprawie dwóch innych zadań: przebudowy drogi oraz chodnika ul. Rodziewiczówny oraz przebudowy ulicy Orzeszkowej - wykonanie nakładki bitumicznej wraz z przebudową ciągów pieszych.

źródło informacji: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 14-06-2021 14:34
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 14-06-2021 15:07