0 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Elżbieta Piórecka laureatką Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego 2021

Po raz 12. przyznana została Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego, promująca dokonania przemyskich artystów, a także postać i dorobek tego najwybitniejszego malarza przemyskiego. W tym roku jury postanowiło przyznać nagrodę główną Elżbiecie Pióreckiej artystce zajmującej się sztuką włókna, tkaniną klasyczną, rysunkiem, malarstwem i grafiką. Ponadto oceniający prace zgłoszone do konkursu postanowili przyznać aż 7 wyróżnień, doceniając poziom artystyczny zgłoszonych do obecnej edycji prac. Wręczenie nagrody i wyróżnień odbyło się w sali widowiskowej Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej 13 czerwca br., a spotkaniu towarzyszyło otwarcie wystawy pokonkursowej.

Marian Stroński był artystą obdarzonym niezwykłym talentem, a jego dzieła konkurujące z pracami twórców mu współczesnych, zachowały swą wartość i świeżość do czasów obecnych. Urodzony w 1892 roku w Łozowej koło Tarnopola przyjechał do naszego miasta jako ośmioletni chłopiec. Z Przemyślem  związany był przez większość swego życia; tu się kształcił i tutaj powrócił po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a następnie w Wiedniu. (...) Okres międzywojenny to czas wytężonej pracy twórczej owocującej wieloma znaczącymi wystawami malarstwa oraz w mniejszym zakresie grafik w Przemyślu, Lwowie, Warszawie, Katowicach, Łodzi i Paryżu. Prezentował na nich prace przedstawiające: pejzaże, weduty, portrety , sceny rodzajowe oraz martwe natury. (...) W tym samym czasie wykonał polichromie w wielu kościołach, a także instytucjach użyteczności publicznej; część prac posiadała charakter konserwatorski, na przykład w holu i restauracji przemyskiego dworca kolejowego - czytamy o dorobku patrona konkursu w katalogu wystawy pokonkursowej.

Dyrektor Muzeum Jan Jarosz podczas otwarcia spotkania

W roku 2004 z inicjatywy Janusza J.  Cywickiego i Galerii sztuki Współczesnej pojawiła się idea ufundowania Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego, promującej aktualne dokonania przemyskich artystów, a także postać i dorobek artysty. W skład kapituły konkursu, który został objęty patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla, wchodzą Urząd Miejski w Przemyślu, Galeria Sztuki Współczesnej, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej oraz Centrum Kulturalne w Przemyślu. W tym roku uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, a jury przewodniczyła historyk sztuki Katarzyna Winiarska.

W konkursie wzięło udział 20 artystów, którzy przedstawili do oceny 52 prace. Na wystawie prezentowane są także prace innych przemyskich artystów, którzy z różnych powodów do konkursu nie przystąpili, ale chcieli pokazać swoją twórczość. Jak na każdej wystawie konkursowej znalazło się także miejsce dla prac patrona, czyli Mariana Strońskiego. 

- Marian Stroński mówił, że każdy rodzi się z potrzebą wypowiedzenia się. On jako artysta urodził się potrzebą wypowiedzenia się w malarstwie. Był wolnym duchem, który pisał w liście do żony, że jest takim innym stworzeniem z rodziny poszukiwaczy gwiazd i nieskończoności. Nie zamykał się jednak w sobie, w swoim wewnętrznym atelier, obserwował co się dzieje w ośrodkach artystycznych, chociaż przez większość swojego życia mieszkał z dala od nich. Śledził nowe kierunki artystyczne, czerpał z nich, jeśli coś go zainspirowało. (...) Maluję dlatego, że jest to moja konieczność życiowa, ja nie potrafiłbym nic innego robić - opowiadała o Marianie Strońskim Katarzyna Winiarska

Przewodnicząca jury Katarzyna Winiarska opowiada o artystach wyróżnionych w konkursie

Nagrodę główną i statuetkę, wręczył laureatce - Elżbiecie Pióreckiej - Jan Jarosz Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.

Dyrektor Jan Jarosz wręcza nagrodę główną Elżbiecie Pióreckiej

Siedem wyróżnień, które wręczał Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu Janusz Czarski. trafiło do: 

  • Elżbiety Cieszyńskiej,
  • Marcina Czarnopysia,
  • Małgorzaty Dawidiuk
  • Heleny Jacyno,
  • Grażyny Gawrońskiej-Kasse,
  • Mariusza Kościuka,
  • Grażyny Niezgody.

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 14-06-2021 10:23
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 14-06-2021 10:23