14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

III Edycja Przemyskiej Akademii Talentów

 

 

Koordynator programu Przemyskiej Akademii Talentów zaprasza wszystkie oświatowe placówki publiczne (szkoły, przedszkola), dla których Organem Prowadzącym jest Miasto Przemyśl do zgłaszania projektów w ramach 3 edycji PAT.

Przemyska Akademia Talentów to forma wsparcia publicznych szkół i placówek oświatowych funkcjonująca na mocy Uchwały Nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. W dotychczasowych zrealizowanych dwóch edycjach prowadzonych było ponad 20 projektów na wszystkich etapach edukacyjnych od przedszkola do klas maturalnych, w których łącznie uczestniczyło kilkuset uczniów przemyskich szkół i przedszkoli.

W ramach obecnej edycji również mogą być zgłaszane projekty zarówno z obszaru edukacji artystycznej jaki i przedmiotów ścisłych mające na celu pracę z uzdolnionymi grupami uczniów.

Zakończenie projektu przewidziane jest na czerwiec 2022 w formie uroczystej gali podsumowującej wszystkie działania edukacyjne nauczycieli.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie koordynatora Przemyskiej Akademii Talentów, którym jest Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu: www.mdkprzemysl.pl

Opublikował: Grzegorz Masłyk | Data publikacji: 10-06-2021 12:04