1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Informujemy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wykonywaniem prac w ramach wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2020-2024.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o umożliwienia pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Poniżej przekazujemy informacje w przedmiotowej sprawie otrzymane od Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

PDFKomunikat.pdf (133,50KB)

Opublikował: Katarzyna Jach | Data publikacji: 08-06-2021 11:09