1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KONKURS MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU 2007

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs adresowany do mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników. Mogą w nim wziąć udział przedsiębiorcy, którzy działalność gospodarczą rozpoczęli nie później niż 30 czerwca 2006 r. a także młodzi, dopiero rozwijający się przedsiębiorcy - którzy nie ukończyli 32 roku życia, bez względu na termin rozpoczęcia działalności gospodarczej. W obydwóch grupach nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach: usługi, handel, produkcja. Zostanie również przyznane jedno wyróżnienie w kategorii MIKRO dla najmniejszych mikroprzedsiębiorców, którzy zatrudniają nie więcej niż 3 pracowników, a ich dochód nie przekroczył 500 000 zł w roku poprzedzającym przystąpienie do konkursu.

Termin składania zgłoszeń w III edycji konkursu upływa 27 października br.

Pula nagród w konkursie wynosi 140.000 zł

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu
Formularz zgłoszenia kandydatury do konkursu o tytuł "Mikroprzedsiębiorcy Roku 2007"
Instrukcja do Formularza

Ideą konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku jest promocja mikroprzedsiębiorczości oraz zachęcanie inwestorów do wspomagania mikroprzedsiębiorców. Założeniem konkursu jest nie tylko zachęcenie do zakładania małych firm, ale również prezentowanie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Popularyzacja i promowanie mikropożyczek i innych instrumentów mikrofinansowych jest skutecznym narzędziem stymulacji rozwoju gospodarczego, a co za tym idzie przyczynia się do ograniczenia ubóstwa. Umożliwienie korzystania z usług finansowych najuboższym pobudza ich aktywność oraz sprzyja wzrostowi świadomości ekonomicznej w społeczeństwie.

Źródło: Fundacja Kronenberga i Citibank Handlowy

JPGNULL (193,86KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 19-09-2007 09:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 30-03-2010 13:03