Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana organizacji ruchu na drodze do Medyki

Główny wykonawca rozbudowy Drogi Krajowej 28 na odcinku Przemyśl - Medyka informuje kierowców o zmianie organizacji ruchu na tym odcinku, która zostanie wprowadzona już 26 maja br.

Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

W związku z pracami prowadzonymi w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 28 wykonawca zadania Eurovia Polska informuje, że od dnia 26 maja 2021 na okres ok. 2 miesięcy planowana jest zmiana w tymczasowej organizacji ruchu. Na odcinku 352+490 – 352+835 strona prawa (kierunek Przemyśl – Medyka) wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany przez sygnalizację świetlną. Bardzo prosimy o stosowanie się do obowiązującego oznakowania oraz komunikatów osób kierujących ruchem. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo kierowcom, pieszym, a także osobom pracującym przy realizacji zadania.

Z uwagi na wzmożony ruch na przejściu granicznym Medyka-Szeginie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza w miejscu wyjazdów z budowy. Ze względu na konieczność wjazdu lub wyjazdu z terenu prowadzonych robót może występować chwilowe zatrzymanie ruchu, wszystkich kierowców bardzo prosimy o wyrozumiałość.

Prace na Drodze Krajowej 28 z lotu ptaka

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącej DK nr 28 do dwóch pasów w każdym kierunku oraz rozszerzenie prawej jezdni do pięciu pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną na długości 0,5 km przy dojeździe do granicy w kierunku Ukrainy. Wzmocniona zostanie nawierzchnia, rozbudowane skrzyżowania, powstaną chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a także dodatkowe jezdnie i zjazdy. Wykonane prace zapewnią odpowiednie parametry nośności nawierzchni, poprawią warunki ruchu i bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi kierującej do przejścia granicznego. Aktualnie realizowane są roboty związane z wykonaniem nasypów, warstw konstrukcyjnych oraz roboty branżowe. Termin ukończenia zadania planowany jest na lipiec 2022 roku.

źródło informacji: Eurovia Polska S.A., Dział Komunikacji

zdjęcie: www.gddkia.gov.pl