15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli

Szanowni Państwo!!!

 

Uprzejmie informuję, że przedszkola prowadzone przez Miasto Przemyśl dysponują wolnymi miejscami.  W związku z powyższym od dnia 17 maja 2021r. do 26 maja 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca.

W postępowaniu uzupełniającym, oprócz dzieci w wieku od 3 do 6 lat, mogą brać udział dzieci w wieku 2,5 lat (urodzone do końca lutego 2019 roku) zamieszkałe na terenie miasta Przemyśla oraz kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Przemyśla.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego, na takich samych zasadach oraz w oparciu o te same kryteria, jak w przypadku I etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

Wykaz przedszkoli prowadzących postępowanie uzupełniające:

Przedszkole Nr 2 ul. Głowackiego 17,

Przedszkole nr 4 „Zielony Zakątek”, ul. Szymanowskiego 4,

Przedszkole Nr 7 ul. 22 Stycznia 11,

Przedszkole Nr 9 im Czytelników Życia Przemyskiego, ul. Słowackiego 34,

Przedszkole Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 68, (wolne miejsce w integr. część dla niepełnospr.),

Przedszkole Nr 13 ul. Kopernika 14,

Przedszkole Nr 16 ul. Prądzyńskiego 47,

Przedszkole Nr 19 ul. Ofiar Katynia 4a,

Przedszkole Nr 20 ul. Słowackiego 102,

Oddział Przedszkolny (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Markiana Szaszkewicza).

 

Informacja o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych przedszkolach jest dostępna w systemie naboru elektronicznego.

 

Przedszkola będą przyjmować i weryfikować wnioski w terminie od 17 maja 2021 roku do 26 maja 2021 roku w godzinach pracy przedszkola.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych podaje się do publicznej wiadomości w dniu 11 czerwca 2021 r., poprzez wywieszenie w  widocznym miejscu, w siedzibie przedszkola oraz indywidualnie dla rodzica kandydata na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl, po zalogowaniu się do systemu.

 

Rodzice kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do przedszkoli w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 mają obowiązek złożenia pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, w terminie od 11 czerwca 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku.

 

Złożenie potwierdzenia woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

Zachęcam Państwa do skorzystania z oferty!

Opublikował: Mateusz Nowak | Data publikacji: 17-05-2021 08:55
Modyfikował: Mateusz Nowak | Data modyfikacji: 17-05-2021 08:54