1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kościoły, kamienice, zabytki ruchome - dotacje Podkarpackiego Konserwatora Zabytków

Wojewódzki Podkarpacki Konserwator Zabytków ogłosił listę dotacji na finansowanie prac remontowo – konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków ruchomych i nieruchomych na 2021 rok. Na 418 wniosków złożonych z całego województwa tylko 22 ze względów formalnych zostały odrzucone. Przyznano dotacje na kwotę blisko 9, 4 mln zł. najwięcej spośród złożonych propozycji dotyczy delegatury przemyskiej.

Wśród zabytków nieruchomych i ruchomych z terenu samego miasta Przemyśla najwięcej wniosków dotyczy obiektów sakralnych. Na uwagę zasługują m.in. remont dachu cerkwi przy ul. Wilczańskiej, prace w Klasztorze  oo. Franciszkanów - Reformatów, prace konserwatorskie i restauratorskie Kaplicy Najświętszego Sakramentu w Bazylice Archikatedralnej, konserwacja ołtarza Matki Bożej Częstochowskiej i św. Franciszka, a także konserwacja i restauracja prezbiterium kościoła oraz konserwacja nawy bocznej w klasztorze Franciszkanów, konserwacja i renowacja polichromii na sklepieniu, konserwacja i renowacja trzech ołtarzy bocznych w klasztorze Karmelitanek. Swój blask dzięki pieniądzom od PWKZ odzyskają także m.in. obraz św. Tekli i dwa zwieńczenia ołtarzy bocznych ze św. Błażejem i św. Mikołajem znajdujące się w Muzeum
Archidiecezjalnym, obraz "Portret Magdaleny Iliniczówny w opactwie Benedyktynek i sześć obrazów w zespole klasztornym Franciszkanów - Reformatów. 

panorama Starego Miasta w Przemyślu

Dotacja wspomoże także różne prace konserwatorsko - remontowe w przemyskich kamienicach znajdujących się przy ulicach: 3-go Maja 21, Pl. Katedralnym 6, Asnyka 6, Dworskiego 32, Dworskiego 52, Franciszkańskiej 37, Franciszkańskiej 9, Grunwaldzkiej 28, Kasprowicza 28, Kazimierza Wielkiego 26, Klasztornej 12, Komisji Edukacji Narodowej 1, Puszkina 8A , Sienkiewicza 5, Słowackiego 21 oraz Słowackiego 23-23A. W kamienicach Dworskiego 4 i Biblioteczna 4 konserwacji poddane zostaną zdobiące je polichromie. Przemyski samorząd otrzymał pieniądze m.in. na remont ogrodzenia i bramy wejściowej Cmentarza Głównego przy ul. J. Słowackiego

Pełne zestawienie przyznanych dotacji znajduje się na stronie internetowej wuozprzemysl.pl

tekst: Witold Wołczyk

zdjęcie Piotr Michalski

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 13-05-2021 12:05
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 13-05-2021 12:04