17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dotacje na szkolenia pracowników przedsiębiorstw - nabór w ramach projektu PARR S.A. pt. „Fundusz Usług Rozwojowych”

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza XVIII nabór wniosków w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

W ramach projektu przedsiębiorcy z subregionu przemyskiego (powiaty: Miasto Przemyśl, przemyski, jarosławski, lubaczowski, przeworski) mogą otrzymać dofinansowanie na szkolenia pracowników. Z dotacji mogą skorzystać także właściciele przedsiębiorstw.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:

  1. Wybrać szkolenie na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl
  2. Złożyć do PARR S.A. formularz zgłoszeniowy na wybrane szkolenie
  3. Podpisać umowę o dotację z PARR S.A.
  4. Zapisać się na szkolenie i wziąć w nim udział
  5. Złożyć dokumenty rozliczeniowe do PARR S.A.

Formularze zgłoszeniowe w ramach XVIII naboru do projektu można składać

za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej lub osobiście w Biurze Projektu

od 13.05.2021 r. do 26.05.2021 r.

Do rozdysponowania jest 250 000 PLN.

Plakat wydarzenia z treścią: 
Przemyska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
(parr.pl
Fundusz Usług Rozwojowych
wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego"
do 80%
dofinansowania na szkolenia
z Bazy Usług Rozwojowych
dotacje na podnoszenie kwalifikacji
pracowników przedsiębiorstw
Operator Podmiotowego Systemu Finansowania:
Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (PARR S.A.)
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl, tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3
e-mail: uslugirozwojowe@parr.pl, www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl
Budynek, w którym mieści się biuro projektu jest dostosowany architektonicznie do osób z niepełnosprawnościami.
Fundusze
Europejskie
Program Regionalny
Rzeczpospolita
Polska
Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny
PODKARPACKIE
przestrzeń otwarta
www.mapadotacji.gov.pl

Nabór nr XVIII jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które nie uczestniczyły dotychczas w dofinansowanych usługach rozwojowych w ramach projektu Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”. Kryteria powyższe muszą być spełnione łącznie.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych projektem zapraszamy do siedziby Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (Przemyśl, ul. ks. Piotra Skargi 7/1) oraz do Punktów Konsultacyjnych w Lubaczowie, Przeworsku i Jarosławiu.

Doradcy PARR S.A. pomogą bezpłatnie wypełnić dokumenty zgłoszeniowe.

 

Więcej informacji o naborze na stronie www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl

Kontakt:

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. ks. Piotra Skargi 7/1, Przemyśl

tel. (16) 633 63 88 wew. 2, 3, 4, 5

e-mail:

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 12-05-2021 12:40
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 12-05-2021 12:40