30 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Lokalny rynek pracy w liczbach

W rejestrze osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu na koniec sierpnia br. znajdowało się 9711 osób. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba ta jest mniejsza o 1229 osób. Osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie miasta stanowią 50,4 % (4893 osoby) ogółu osób bezrobotnych. Porównując z okresem z roku ubiegłego liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi powiększyła się o ponad 60 osób.
Stopa bezrobocia według stanu na koniec lipca br. roku przedstawiała się następująco:
• Województwo Podkarpackie – 14,2%
• Powiat przemyski (bez miasta) – 18,7%
• Miasto Przemyśl – 17,2%
• Polska – 12,2%
W sierpniu br. zarejestrowało się 785 nowych  osób bezrobotnych, natomiast z ewidencji wykreślono w tym samym czasie 753 bezrobotnych z powodu:
• podjęcia pracy niesubsydiowanej – 233 osoby;
• pracy subsydiowanej – 68 osób;
• rozpoczęcia szkoleń – 30 osób;
• rozpoczęcia stażu – 59 osób;
• rozpoczęcia przygotowania zawodowego – 8 osób;
• rozpoczęcia prac społecznie użytecznych – 25 osób;
• niepotwierdzeni gotowości do podjęcia pracy – 295 osób;
• dobrowolnej rezygnacji ze stanu bezrobotnego – 13 osób;
• nabycia praw emerytalnych lub rentowych – 1 osoba;
• innych przyczyn – 21 osób.

Na koniec sierpnia w ewidencji PUP znajdowało się 328 osób poszukujących pracy (nie posiadających statusu osoby bezrobotnej) w tym 201 osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji było 353 oferty pracy, co daje liczbę 28 bezrobotnych przypadających na 1 ofertę.

JPGDane statystyczne PUP w Przemyślu

Opublikował:  | Data publikacji: 17-09-2007 08:31
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:09