12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA! W dniu 31.05.2021r. upływa termin do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Prezydent Miasta Przemyśla przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 maja 2021r. upływa termin do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedmiotowej wpłaty należy dokonać:
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11,
(do dnia 28 maja 2021r. do godz. 14.30)
- przelewem na Urzędu:
Getin Noble Bank S.A.  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003

Czynności związane z naliczaniem opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizuje Wydział Spraw Społecznych usytuowany w Przemyślu przy ul. Ratuszowej 1.

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021r.:

W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 maja 2021r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r. poz. 2277 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

UWAGA!!!

W dniu 29.01.2021 r. Rada Miejska w Przemyślu podjęła uchwałę nr 10/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r. (dotyczy GASTRONOMII) - treść uchwały poniżej.

PDF   Uchwała Nr 10/2021 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29-01-2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej w 2021 r..pdf
 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 1 lub dzwoniąc pod nr tel. 16 678-57-56

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 11-05-2021 14:18
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 12-05-2021 12:35