10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowa kampania edukacyjna

   Gmina Miejska Przemyśl przystąpiła do zainicjowanej w dniu 9 września br. przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Ciąża bez alkoholu”.
   Patronat nad kampanią objęli m.in: Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Światowa Organizacja Zdrowia – Biuro WHO w Polsce.
   Głównym celem kampanii jest zmniejszenie liczby kobiet pijących w czasie ciąży, promocja abstynencji w tym okresie oraz zwiększenie wiedzy o negatywnym wpływie alkoholu na nienarodzone dziecko.
   Narzędziami wykorzystywanymi w kampanii na terenie naszego miasta będą spoty radiowe oraz inne materiały w postaci plakatów, ulotek, broszur i filmów edukacyjnych, które zostaną rozpowszechnione w:
- placówkach podstawowej opieki zdrowotnej – w miejscu dostępnym dla pacjentów oraz wśród lekarzy i pielęgniarek,
- poradniach ginekologiczno – położniczych w miejscu dostępnym dla pacjentów oraz wśród lekarzy i pielęgniarek,
- ośrodkach pomocy społecznej, punktach konsultacyjnych oraz urzędach administracji publicznej,
- mediach, szkołach, uczelniach wyższych i bursach szkolnych, dworcach autobusowych i kolejowych.
Planowana jest również organizacja konferencji dotyczącej problematyki FAS – Płodowego Zespołu Alkoholowego i negatywnego wpływu alkoholu na nienarodzone dziecko oraz warsztatów dla nauczycieli i wychowawców szkół średnich i gimnazjalnych.


Odpowiedzialnym za realizację zadań i koordynatorem działań w ramach kampanii na terenie miasta Przemyśla jest Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego oraz Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność” Oddział Przemyski z siedzibą w Przemyślu przy ul. Klasztornej 1.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 14-09-2007 11:32
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:07