10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych

W dniu 10 września 2007 r. w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Kościuszki 7, odbyło się kolejne posiedzenie Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych, któremu przewodniczył pan Edward Smuk. 
W trakcie spotkania omówiono propozycje realizacji zadań na rok 2008 zgłoszone przez Grupy Robocze; zgłoszono postulat utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych, jako stałego miejsca spotkań, punktu konsultacyjnego, punktu wymiany praktycznych doświadczeń przedstawicieli organizacji; zaproponowano przygotowanie Biuletynu Informacyjnego, który ukazywałby działania podejmowane przez organizacje na rzecz społeczeństwa lokalnego.

Opublikował:  | Data publikacji: 14-09-2007 09:59
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 13:55