22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Metropolita Przemyski wydał zarządzenie dotyczące tegorocznych uroczystości pierwszokomunijnych. Rodzice mają do wyboru kilka rozwiązań

Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 16 kwietnia 2021 r. dotyczące uroczystości I Komunii świętej w 2021 r.

 

 

Przemyśl, 16 kwietnia 2021 r.

 

Wobec potrzeby dostosowania się do obowiązujących obostrzeń pandemicznych w procesie organizacji uroczystości I Komunii świętej, pragnę przypomnieć, że współodpo­wie­dzial­ność i współ­organizacja I Komunii świętej spoczywa na księdzu proboszczu, wikariuszach, katechetach oraz rodzicach dzieci pierwszokomunijnych. Podejmowane decyzje powinny być poprzedzone wspólnymi konsultacjami i rozmowami, które zawsze muszą uwzględnić wytyczne służ sanitarnych (w chwili obecnej to 1 osoba na 20 m2, dystans i noszenie maseczki).

 

 

W związku z powyższym, w podejmowanych decyzjach, można wybrać następujące rozwiązania:

  • Przenieść I Komunię świętą dla wszystkich dzieci na późniejszy, bardziej dogodny i bezpieczny czas.
  • Zachować wcześniej ustalony termin oraz wyznaczyć nowy termin I Komunii świętej dla tych dzieci, których rodzice wyraźnie wyrażą taką wolę.
  • W przy­padku większej ilości uczestników Mszy świętej pierwszokomunijnej, należy zapla­nować ją w odpowiednich grupach na kilku Mszach świętych, odpowiednio od siebie czasowo odległych, zarówno w niedzielę, jak i w dni powszednie np. podczas majówek lub w oktawie Bożego Ciała.
  • W każdym przypadku należy przy­pom­nieć rodzicom dzieci pierwszokomunijnych o obowiązujących przepisach dot. limitu osób (zgromadzeń), co może wiązać się z dodatkową trudnością w organizacji uroczystości po zakończeniu obrzędów religijnych. Odpowiedzialność za tę część uroczystości spoczywa na rodzicach.

 

Rodziców dzieci pierwszokomunijnych prosimy, by w powyższej sprawie kontaktowali się ze swoimi księżmi proboszczami i odpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do I Komunii świętej.

 

Z serca wszystkim błogosławię

✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

 

ks. Bartosz Rajnowski
Kanclerz Kurii

 

Zdjęcie przedstawiające dziewczynkę przyjmującą I Komunię Świętą.

źródło: przemyska.pl

zdjęcie: Nowaja z Pixabay

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 20-04-2021 07:48
Modyfikował: Agata Czereba | Data modyfikacji: 20-04-2021 07:48