9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień

W związku z trwającą akcją szczepień przeciwko Covid-19 kolejnych grup wiekowych, przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu zapewnia transport niemedyczny dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko Covid-19.

 

 

Zgłoszenie potrzeb dotyczących transportu niemedycznego z miejsca zamieszkania do punktu szczepień i z powrotem można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:10 do 14:50 pod numerem telefonu:

 

574 330 650

 

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień w ramach transportu niemedycznego to:

♦ osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami

♦ osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień

 

Jednocześnie informujemy, że NFZ zorganizował mobilne punkty szczepień przeciw COVID-19 z dojazdem do domu pacjenta.

 

Wyjazdowe punkty szczepień pojadą do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do stacjonarnego punktu szczepień, to tzw. pacjenci leżący.

♦ Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ.

♦ Jeśli lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą na podstawie dokumentacji medycznej, że pacjent kwalifikuje się do szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wówczas lekarz wystawia skierowanie i przekazuje informację do wyjazdowego punktu szczepień.

♦ Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.

♦ Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.

♦ O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje zaszczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

 

Mieszkańcy Przemyśla zakwalifikowani do szczepienia przez mobilny punkt szczepień są obsługiwani przez Centrum Medyczne KORMED z Lubaczowa – kontakt: 16 736 21 05 lub 16 632 03 10.

 

Zdjęcie przedstawiające rękę pracownika medycznego. W owej ręce znajduje się strzykawka, która napełniana jest szczepionką przeciw Covid-19.

publikacja: Agata Czereba

zdjęcie: pixabay.com

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 30-03-2021 10:39