-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE - oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „BASKET 15”

O G Ł O S Z E N I E

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm).                                                                                                                                                   

19 marca 2021 r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „BASKET 15”. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

 

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „BASKET 15 ”, ul. Wincentego Pola 5, 37-700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych  pt. „Turniej 1/4 Mistrzostw Polski Kadetów U-15 w koszykówce o Puchar Prezydenta Miasta Przemyśla” z pominięciem otwartego konkursu ofert  i przyznać dotację w kwocie 2.500,00  zł.     

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni   od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać do 30 marca 2021 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie: w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez e PUAP na adres: /1srwa0y68c/skrytkaESP

 

Pliki do pobrania: 

PDFOgłoszenie UKS BASKET 15.pdf

PDFogloszenie-uks-basket-15.pdf (wersja tekstowa, rozmiar pliku 0.31 MB)

PDFOferta - Mała dotacja UKS BASKET 15.pdf (formularz, brak wersji alternatywnej tekstu)

Opublikował: Mateusz Nowak | Data publikacji: 23-03-2021 11:25
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 24-03-2021 08:01