12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Kultura ponad wszystko! PCKiN ZAMEK uhonorowane państwowymi i resortowymi odznaczeniami [WIDEO]

Uroczystość, która miała miejsce we wtorek 9 marca 2021 r. na Zamku Kazimierzowskim, siedzibie Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK miała się odbyć niemal rok wcześniej. Zamysł był taki, aby ceremonię wręczenia odznaczeń połączyć z obchodami 15-lecia działalności przemyskiej instytucji kultury. Niestety, pandemia COVID-19 pokrzyżowała te plany. Choroba to straszna, jednak nie na tyle, aby zniweczyć ten zamysł w ogóle. Kultura jako całokształt, jako duchowe zjawisko społeczne musiało zwyciężyć. Jako jeden  z czynników wpływających na rozwój życia społecznego w wykonaniu PCKiN ZAMEK tym bardziej.

 

Nadanie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym w pracy społecznej i zawodowej na rzecz Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w sali widowiskowej Zamku. Na pierwszym planie Dyrektor Renata Nowakowska

 

Obchody, jubileusze, ceremonie, skłaniają zawsze do pewnego, choćby najkrótszego podsumowania dotychczasowej działalności. W przypadku Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK i jego pracowników to już ponad 15 lat. Wszystko zaczęło się w 2005 roku. Wtedy to Rada Miejska w Przemyślu powołała do życia tę instytucję i od samego początku powierzyła kierowanie nią Renacie Nowakowskiej. Pani Dyrektor z właściwą sobie atencją od samego początku postawiła głównie na kulturę wysoką, stanowiącą podstawę przekazu tradycji oraz dorobku społeczeństwa. W PCKiN ZAMEK promuje się artystów lokalnych, kultywujących dorobek minionych pokoleń. Pamięta się tu również o twórcach regionalnych prezentujących kulturę współczesną służąc im fachową pomocą merytoryczną i techniczną. PCKiN ZAMEK pełni rolę kulturotwórczą, a także edukacyjną o zasięgu miejscowym, regionalnym i ponadregionalnym. Działalność realizowana jest w Zamku Kazimierzowskim ze sceną teatralną, a także w budynku przy ul. St. Konarskiego 5. Szeroki profil artystyczny, umożliwia uczestnictwo w wielkich widowiskach teatralnych, operowych, musicalowych. Prowadzona jest tu wszechstronna działalność kulturalno-oświatową z zakresu różnych dziedzin kultury m.in.: literatury, muzyki, plastyki, teatru, folkloru. Jest miejscem koncertów, spektakli, prelekcji, spotkań autorskich i wieczorów poetyckich, warsztatów, przeglądów, konkursów i wystaw (Galeria ZAMEK i Galeria BASZTA). Instytucja jest także organizatorem imprez i festiwali o międzynarodowym wydźwięku: Międzynarodowy Przemyski Festiwal Salezjańskie Lato Muzyczne, Europejskie Dni Dziedzictwa, Barwy Bluesa, Międzynarodowy Dzień Poezji, Międzynarodowy Dzień Teatru, Międzynarodowy Dzień Muzyki, Międzynarodowy Dzień Tańca. Przemyska jednostka oferuje kulturę przyjazną, odbiorców traktuje jak partnerów, a oferta programowa układana jest tak, aby każdy znalazł w niej coś odpowiedniego dla siebie.

 

Film ze źródła zewnętrznego - brak napisów

W strukturach instytucji działa Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”, który pielęgnuje taneczny folklor. Kształci młodzież prezentującą swoje umiejętności w kraju i za granicą rozsławiając swoje rodzinne miasto. Dorobek zespołu to rozśpiewana i roztańczona młodzież w zakresie tańca ludowego i historycznego.

PCKiN ZAMEK prowadzi również działalność wydawniczą. Wszystkie licznie dotychczas wydane książki cieszyły się dużym uznaniem czytelników. Są nieocenioną skarbnicą wiedzy historycznej, ponieważ taka tematyka publikacji dominuje. Wydawanych jest średnio 5 pozycji rocznie. Instytucja jest również wydawcą miesięcznika społeczno-kulturalnego „Nasz Przemyśl”, który porusza tematy związane nie tylko z Przemyślem, ale również o zasięgu ogólnokrajowym.

Zamek Kazimierzowski zarządzany przez PCKiN ZAMEK to także wyjątkowe miejsce do zwiedzania dla turystów z całej Polski, a także Europy i świata. Po długim i gruntownym remoncie zakończonym w 2013 roku stał się jeszcze bardziej wart odwiedzenia. Możemy tu dotknąć w sensie dosłownym historii, chociażby spacerując opodal reliktów wczesnopiastowskiego zespołu „rotunda-palatium” czy – specjalnie w związku z remontem zrekonstruowanych od podstaw – fundamentów cerkwi Wołodara. Przyjaźnie zapraszają licznie przybywających turystów baszty widokowe, lochy, a także stałe wystawy związane z tym historycznym miejscem.

Przywiązanie do najwyższych wartości pozwoliło nawet w czasie pandemii kontynuować statutową działalność. Gdy cały świat opanowała zaraza, PCKiN ZAMEK ciągle realizowało – lekko modyfikując – swoje plany. W miarę możliwości przy pełnej sali, zmieniając terminy lub zmniejszając liczbę widzów, a nawet częściowo przenosząc kulturalne wydarzenia do internetu. PCKiN ZAMEK działało cały czas, na bieżąco.

 

Biorąc pod uwagę krótki szkic działalności PCKiN ZAMEK nie dziwi fakt, że instytucja, a także pracownicy ją tworzący zostali docenieni i odznaczeni. Aby nadać wyjątkowy charakter wręczeniu odznaczeń, do siedziby PCKiN ZAMEK w Zamku Kazimierzowskim przybyli: Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch oraz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusław Świeży.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w pracy społecznej i zawodowej na rzecz Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonała Wicewojewoda Podkarpacki Jolanta Sawicka. Za zasługi dla kultury Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została Lucyna Rudawska. Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, Medalami Złotymi za Długoletnia Służbę uhonorowani zostali: Bogusław Danielak, Tadeusz Kuczkowski, Anna Kozak, Marek Plotke, Piotr Ryczan, Czesław Szałyga, Krystyna Szybiak, Dorota Zając. Medalami Srebrnymi za Długoletnia Służbę uhonorowani zostali: Tomasz Beliński, Elżbieta Cieszyńska, Piotr Pruchnicki, Jadwiga Suchecka, Grażyna Wendel. Medalami Brązowymi za Długoletnia Służbę uhonorowani zostali: Sylwia Król, Ewelina Fudali-Kapłon, Piotr Jop, Joanna Olech, Barbara Perucka.

Wyróżnienie honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego za zasługi w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury otrzymał Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”. Odznaczenie z rąk Wicewojewody Podkarpackiego Jolanty Sawickiej odebrała kierownik zespołu Lucyna Rudawska.

Wyróżnienie honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego za zasługi w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury otrzymało Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK. Odznakę Dyrektor Renacie Nowakowskiej wręczył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch.

Uroczystość zakończył występ tancerzy Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”.

 

 

Tomasz Beliński
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
fot. Grzegorz Gajdzik 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 17-03-2021 14:35
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 18-03-2021 07:57