2 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „TEMPO 5”

O G Ł O S Z E N I E

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm)                                                                                                                                                    

 

W dniu 08.03.2021r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „TEMPO 5”. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

            Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „TEMPO 5”, ul. Świętego Jana Nepomucena 10, 37-700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych  pt. „ XVII Mistrzostwa Przemyśla w Lekkiej Atletyce pod patronatem Prezydenta Przemyślaz pominięciem otwartego konkursu ofert  i przyznać dotację w kwocie 3.500,00  zł.     

            Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

            Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni   od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

            Uwagi można składać do dnia  18 marca 2021r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez e PUAP na adres  /1srwa0y68c/skrytkaESP

 

 Przemyśl, dnia 11 marca 2021r.

Pliki do pobrania: 

PDFOferta UKS TEMPO 5.pdf [rozmiar 0.41 MB]

PDFOgłoszenie UKS TEMPO 5.pdf [rozmiar 1.13 MB]

Opublikował: Mateusz Nowak | Data publikacji: 11-03-2021 15:23
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 16-03-2021 10:07