14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Działa wyjazdowy punkt szczepień

Osoby, które zostały zakwalifikowane do szczepienia przeciwko COVID-19, a ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień, mogą skorzystać z mobilnego punktu. Z takiej oferty przygotowanej przez Centrum Medyczne Kormed można oczywiście skorzystać po spełnieniu określonych warunków.

Zgłoszenie do wyjazdowego zespołu szczepień odbywa się w następujący sposób:

  • zespół wyjazdowy przyjmuje zgłoszenia bezpośrednio od przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, która potwierdza zasadność szczepienia i przekazuje taką informację w postaci papierowej lub elektronicznej;
  • informacja powinna zawierać unikalny numer skierowania pacjenta na szczepienie oraz stwierdzenie zasadności szczepienia w miejscu pobytu pacjenta;
  • informację przekazuje placówka POZ w każdy dostępny sposób, uzgodniony z wyjazdowym punktem szczepień, z zachowaniem bezpieczeństwa ochrony danych osobowych; 
  • po otrzymaniu informacji wyjazdowy punkt szczepień kontaktuje się z Pacjentem (ważne jest podanie numeru telefonu) lub osobą działającą w jego imieniu, wpisuje (rejestruje) pacjenta w systemie e-Rejestracji poprzez utworzenie harmonogramu szczepień tzw. slotów wewnętrznych oraz wyznacza termin szczepienia; 
  • pacjenta może również zgłosić do zespołu wyjazdowego pielęgniarka opieki długoterminowej, w takiej sytuacji postępowanie jest analogiczne jak w przypadku zgłoszenia za pośrednictwem placówki POZ; 
  • zespół wyjazdowy, ustalając terminy szczepień, bierze pod uwagę odległość pomiędzy kolejnymi pacjentami i czas, w jakim należy zużyć fiolkę szczepionki;

Szczepienie pacjenta

Opublikował: Witold Wołczyk | Data publikacji: 11-03-2021 12:12
Modyfikował: Witold Wołczyk | Data modyfikacji: 11-03-2021 12:11