-1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o poszukiwaniu kandydatów do pracy - kwalifikacja wojskowa

Prezydent Miasta Przemyśla poszukuje kandydatów do wykonywania pracy związanej z kwalifikacją wojskową planowaną na okres od 7 kwietnia 2021 r. do 17 maja 2021 r. polegającej na wprowadzaniu danych do ewidencji wojskowej w formie elektronicznej, wydawaniu wojskowych dokumentów osobistych oraz prowadzeniu zajęć z osobami zgłaszającymi się do kwalifikacji wojskowej.

 

Do w/w prac Prezydent Miasta planuje zatrudnić 5 osób na umowę zlecenia zawartą na okres trwania kwalifikacji wojskowej tj. od 7 kwietnia 2021 r. do 18 maja 2021 r. z wynagrodzeniem równym kwocie wynikającej z ilości przepracowanych godzin (do 8 godzin dziennie) pomnożonej przez wysokość minimalnej stawki godzinowej obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. (18,30 zł brutto).

Oferta adresowana jest do osób z wykształceniem minimum średnim, posiadających umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych, zdyscyplinowanych, komunikatywnych, kulturalnych i uprzejmych w stosunku do osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej.

Dokumenty, tj.: podanie, CV oraz podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych (do pobrania jako załącznik niniejszego ogłoszenia) należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (Rynek 1) w terminie do 19 marca 2021 r. w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz z dopiskiem: „Oferta dotycząca kwalifikacji wojskowej”. 

Prosimy również o wskazanie w podaniu numeru telefonu do kontaktu, ponieważ osoby wytypowane do ww. prac zostaną o tym poinformowane telefonicznie do dnia 23 marca 2021 r.

 

DO POBRANIA:

DOCXKLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.docx                 

Wyniki naboru Protokół z weryfikacji ofert:

PDFProtokół z weryfikacji ofert 23.03 2021 r..pdf

                                 

Opublikował: Agata Czereba | Data publikacji: 08-03-2021 13:20
Modyfikował: Maciej Szeremeta | Data modyfikacji: 24-03-2021 08:20