10 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„MOJA MAŁA OJCZYZNA” i „PATRIOTYZM – Z POKOLENIA NA POKOLENIE”

Stowarzyszenie Parafiada i Pijarskie Centrum Edukacyjne Ks. Stanisława Konarskiego wraz z władzami oświatowymi pragną zaprosić Państwa placówkę/szkołę do uczestnictwa w programie wychowania patriotycznego i społecznego „Moja Mała Ojczyzna” oraz wzięcia udziału w konkursie „Patriotyzm – z pokolenia na pokolenie”.
 
„MOJA MAŁA OJCZYZNA”
 • Uczestnikami Programu są dzieci i młodzież wg. następujących grup wiekowych:
  I grupa - uczniowie szkół podstawowych – klasy: IV,V,VI, 
  II grupa - uczniowie gimnazjów,
  III grupa -uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 • Uczestnicy ze szkół specjalnych powinni zostać zakwalifikowani przez opiekuna do odpowiedniej grupy według rzeczywistego potencjału umysłowego.
 • Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie zgłoszenia reprezentacji na odpowiednim formularzu (dostępny na stronie www.parafiada.pl) do 28 września 2007 r. na adres Stowarzyszenia: STOWARZYSZENIE PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza, 00-704 Warszawa, ul. Gwintowa 3 bądź faksem na nr (022) 651-08-71.
 • Program składa się z 3 etapów etapów:
  Etap pierwszy - lokalny – zadaniem etapu jest m. in. przygotowanie przez uczestników pracy konkursowej w formie albumu o gminie dla I i II grupy wiekowej lub albumu o powiecie ziemskim dla III grupy wiekowej.
  Etap drugi - wojewódzki – zadaniem jest przygotowanie pracy w formie prezentacji multimedialnej o województwie, na terenie którego znajduje się placówka.
  Etap trzeci – ogólnopolski odbędzie się w Warszawie w terminie od 5 do 13 lipca 2008 r.
  w ramach Finałów XX Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Wówczas też będzie miało miejsce uroczyste podsumowanie programu. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.
 • Informacje, formularze i załączniki dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.parafiada.pl
 • W sprawach dotyczących szczegółów programu można się kontaktować z koordynatorem programu – Panią Martą Olbryś, tel: 022 651-07-01; e-mail;
 
„PATRIOTYZM – Z POKOLENIA NA POKOLENIE”
 • Uczestnikami Programu są nauczyciele, katecheci, duszpasterze z placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie Polski według następujących grup: 
  I grupa – szkoły podstawowe,
  II grupa – gimnazja,
  III grupa – szkoły ponadgimnazjalne.
 •  Warunkiem uczestnictwa w Programie jest przesłanie zgłoszenia placówkina formularzu (dostępny na stronie www.parafiada.pl) do 9 listopada 2007 r. na adres Stowarzyszenia: STOWARZYSZENIE PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza, 00-704 Warszawa,
  ul. Gwintowa 3 bądź faksem na nr (022) 651-08-71.
 • Zadaniem dyrektora placówki jest wyznaczenie koordynatora odpowiedzialnego za organizację programu w placówce.
 • Zadaniem koordynatora jest m. in. zorganizowanie zespołu lub osobiste przeprowadzenie zajęć nt. patriotyzmu w oparciu o własny autorski konspekt np.: wycieczki, spotkania, dyskusje, konwersatoria, wystawy itp.
 • Dla koordynatorów przewidziane są nagrody.
 • Informacje, formularze i załączniki dostępne są do pobrania na stronie internetowej www.parafiada.pl
 • W sprawach dotyczących szczegółów programu można się kontaktować z koordynatorem programu – Panią Martą Olbryś, tel: 022 651-07-01; e-mail;
Opublikował:  | Data publikacji: 06-09-2007 13:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 06-09-2007 13:53